top of page

Acerca de

ביטוח

ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות

חיי היומיום מעמידים אותנו בפני אתגרים וסיכונים, אשר עלולים לפגוע באיכות החיים שלנו ובמצבנו הכלכלי. על מנת לגדר את הסיכונים מוצעות תוכניות ביטוח רבות, אשר שינו את צורתן לאורך השנים ומגוון האפשרויות הלך וגדל.

כדי להתאים לכל אדם את מוצרי הביטוח הנדרשים לו, בכל עת, כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע שילווה אותו לאורך זמן.

ביטוח חיים (ריסק), אשר מבטיח תשלום סכום כסף למוטבים במקרה של פטירה.

ביטוח בריאות פרטי מאפשר למבוטח להתמודד עם מצב רפואי מורכב על ידי מתן כיסוי רחב ומקיף.

כיסוי ביטוחי מלא ליוצאים לחו"ל

ביטוח למקרה בו המבוטח איבד את כושרו לעבוד עקב תאונה או מחלה.

ביטוח המבטיח למבוטח תשלום סכום חד פעמי, בהיקף שנקבע מראש, במקרה של גילוי מחלה קשה.

ביטוח חיים הנעשה אגב נטילת משכנתא

bottom of page