top of page

בין לקוחותינו

ייעוץ פנסיוני למעסיקים, חינוך פיננסי לעובדים

לאורך השנים הייתה לנו הזכות להעניק ייעוץ למעסיקים בכל הקשור לפנסיה של עובדיהם ולהעביר הרצאות בפני הציבור הרחב על מנת שיקלו שליטה על הפנסיה שלהם.

bottom of page