top of page

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים הנעשה אגב נטילת משכנתא

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים הנעשה אגב נטילת משכנתא, אשר נועד להבטיח שבמקרה ואדם אשר נטל משכנתא נפטר מכל סיבה שהיא חברת הביטוח תשלם את יתרת חוב המשכנתא והתשלומים הנותרים לא יהיו לנטל על משפחתו של הלווה.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page