אסטרייכר - מאמרים

16.12.2019

מדינת ישראל מעודדת את אזרחיה להפקיד כספים בתכניות פנסיוניות על מנת שייחסכו כספים לגיל הפרישה, כדי להבטיח את עתידם הכלכלי בתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. הרצון של קברניטי המשק לעודד את החיסכון לגיל הפרישה התבסס לאורך שנים רבות על...

23.07.2019

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף המחצית הראשונה של 2019 ב- 957 מיליארד ₪, לעומת 870 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 820 מיליארד ₪ בראשית שנת .2018 לאחר גידול בשיעור של %1.6 בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2018 חל גיד...

12.05.2019

נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2019 נצברו בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד כ-5.9 מיליארד ₪. למעלה מ- 1.9 מיליארד ₪ נצברו במסלולי השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, כ- 1.8 מיליארד ₪ במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר,...

28.04.2019

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון הראשון של 2019 ב- 920 מיליארד ₪, לעומת 870 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 820 מיליארד ₪ בראשית שנת 2018. 

לאחר גידול בשיעור של 6.1% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2018 חל גידו...

13.01.2019

לאורך שנים מעודדת מדינת ישראל את הציבור להפקיד כספים בתכניות פנסיוניות על מנת שיצברו כספים לגיל הפרישה, כדי להבטיח את העתיד הכלכלי בתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. שנים רבות התבססו קברניטי המשק על יצירת מוטיבציה בקרב הציבור הרחב...

07.11.2018

במסגרת חוק התקציב ( חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו- 2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד אשר זכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח.

החוק קובע שכל ילד, עד הגיעו לגיל...

23.10.2018

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב- 891 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017.

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול...

22.08.2018

בחודש דצמבר 2016 החל יישום מהלך של רשות שוק ההון להקמת וניהול קופות גמל להשקעה.

במסגרת תיקון 15 לחוק קופות גמל, אשר התקבל ב- 30 במאי 2016 ניתן היה לחברות לניהול קופות גמל להתחיל ולנהל קופות גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה מאפשרת ל...

25.07.2018

כמעט 4 מיליארד ₪ בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד

בתום מחצית השנה הראשונה של שנת 2018 נצברו 3.92 מיליארד ₪ בקופות גמל להשקעה- חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו...

24.07.2018

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בתום המחצית הראשונה של 2018 ב- 857 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017. 

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידו...

Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Blogger Social Icon

בשביל לנהל את החיסכון הפנסיוני

אסטרייכר - עתיד פיננסי

צריך לראות את התמונה המלאה