top of page

Acerca de

הבלוג של איציק

לדעת על פנסיה, ביטוח והשקעות

תחום החיסכון הפנסיוני עבר אין סוף רפורמות בעשורים האחרונים אשר בבסיסם העברת השליטה על הפנסיה לחוסכים, מן המדינה לציבור, לכל חוסך.

ציבור החוסכים נדרש וחייב לקבל החלטות על מנת למקסם את האפשרויות המגוונות העומדות בפניו ואנו שואפים להסביר לכל אחד על הדברים החשובים, אשר מלווים אותו לאורך כל חיו, בתקופת העבודה וגם אחריה על מנת שייקח את השליטה על הפנסיה שלו.

bottom of page