top of page

ביטוח חיים

ביטוח חיים (ריסק), אשר מבטיח תשלום סכום כסף למוטבים במקרה של פטירה.

ביטוח חיים

ביטוח חיים (ריסק), אשר מבטיח תשלום סכום כסף למוטבים במקרה של פטירה. 


 התשלום, למוטבים כפי שנקבעו על ידי המבוטח בעודו בחיים, יכול שיהיה בסכום חד פעמי ויכול שיהיה בדרך של תשלום חודשי, הכול כפי שנקבע בתנאי הפוליסה. 


המטרה של ביטוח חיים היא להבטיח אמצעי קיום למוטבים כדי שישמרו על רמת חיים סבירה למשך תקופה לאחר פטירתו של המבוטח.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page