top of page

אמנת שרות

אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני

אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "הסוכנות"), על כל עובדיה, שואפת לסייע לכלל לקוחותיה בתכנון פנסיוני ופיננסי טוב יותר, תוך מתן שירות אדיב ומקצועי ושימת טובת הלקוחות בראש מעייניה.

בהתאם לחוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון [1] אנו שמחים להציג בפניכם את אמנת השירות של הסוכנות:

 1. שירות אישי- לכל לקוח צרכים אישים וטעמים ולכן אנו עושים כל מאמץ להקשיב, לזהות, ולהבין את צרכיו של כל לקוח ולהתאים לו לאור מצבו המשפחתי ומצבו הבריאותי את השירות התואם לו.

 2. אחריות ומקצועיות- נפעל תמיד באחריות ומקצועיות, תוך מתן שירות כולל ומקיף בעבור כל הלקוחות, תוך שימת לב למאפייניו האישיים של כל לקוח.

 3. הגינות- אנו מייחסים להגינות ערך עליון ולכן בחרנו לעבוד עם כל החברות המציעות מוצרים פנסיונים לציבור כדי שנוכל למקסם את האפשרויות לכל לקוח.

 4. במידה והתרחש אחד או יותר מהשינויים הבאים עליך לעדכן אותנו בהקדם לצורך ביצוע התאמת צרכים:

  • התחלת עבודה אצל מעסיק חדש ו/או עזיבת מקום עבודה קיים

  • שינויי שכר

  • שינוי מקצוע

  • שינוי במצב המשפחתי

  • שינוי במצב הבריאותי

  • שינוי במעמד התעסוקתי משכיר לעצמאי, או להפך

 

להלן זמני מענה לפניות:

 1. לספק ללקוח מענה ראשוני בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים, ממועד קבלת פנייתו.

 2. למסור ללקוח, לבקשתו, כל מסמך הקשור אליו ואשר נמצא ברשותנו, בהתאם ובכפוף לכל דין, תוך 2 ימי עסקים.

 3. להעביר כל אישור, מסמך או בקשה של לקוח לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר ביטוחי, תוך 7 ימי עסקים מפניית הלקוח.

 4. לפנות בפניית שירות ללקוח לבחינת הצורך בהתאמת המוצר הפנסיוני שברשותו לצרכיו, תוך 7 ימי עסקים ממועד שנודע לנו על שינויים שחלו במצבו בקשר לביטוח פנסיוני.

 5. לתת ללקוח מענה ענייני לפנייתו בהקדם האפשרי.

 6. לשוחח עם לקוח ו/או לתאם עמו פגישה תוך 7 ימי עסקים ממועד בקשת הלקוח.

 7. ללוות את פנייתו של הלקוח עד סגירת מעגל טיפול בפנייתו תוך עדכון לגבי זמני הטיפול הצפויים.

 8. למסור ללקוח מידע אודות זכויותיו בנושא תביעות לתגמולי ביטוח ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו להליך יישוב תביעות תוך ניסיון למצות את זכאותו באופן המיטבי, תוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה.

 

אנחנו זמינים עבורך, בכל שאלה ובקשה בכתובת מייל: info@estricher.co.il

הסוכנות תפעל להשיב ללקוחותיה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת במערכותיה, אלא אם יבקש הלקוח אחרת.

 

אנו מודים לכם, על האמון שניתן לנו ונעשה כל מאמץ לשרת בנאמנות ובמסירות כל לקוח ולקוח.

להלן פרטי התקשרות נוספים עם עובדי הסוכנות:

[1] חוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים, 2022-10-15
1
bottom of page