top of page

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי מאפשר למבוטח להתמודד עם מצב רפואי מורכב על ידי מתן כיסוי רחב ומקיף.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי מאפשר למבוטח להתמודד עם מצב רפואי מורכב על ידי מתן כיסוי רחב ומקיף. מבוטח בפוליסת בריאות פרטית זכאי לקבל טיפולים רפואיים כמפורט בפוליסה במסגרת פרטית אשר לא תלויה במערכת הבריאות הציבורית.  פוליסת בריאות פרטית מעניקה מגוון כיסויים, כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל, להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, לתרופות שלא נכללות בסל הבריאות, לתרופות בהתאמה אישית, לבדיקות וכו'.  ניתן לרכוש כיסויים בהתאם לצרכים האישיים של המבוטח והעלויות של כל כיסוי.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page