top of page

תביעת ביטוח חיים במקרה פטירה

פוליסת ביטוח חיים מקנה למוטבים כספים כפי שהוגדרו על ידי בעל הפוליסה.

תביעת ביטוח חיים במקרה פטירה

פוליסת ביטוח חיים מקנה למוטבים כספים כפי שהוגדרו על ידי בעל הפוליסה, כדי לסייע למוטבים להתמודד כלכלית בתקופה שלאחר פטירתו.  כדי לממש את זכויות המוטבים בביטוח חיים יש להגיש תביעה לחברת הביטוח בה הופקה הפוליסה, נרכש הביטוח.  אנו מעמידים לרשות המוטבים את הידע, הניסיון וההבנה לשם מימוש זכויותיהם.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page