top of page

קרן השתלמות

תוכנית חיסכון לטווח בינוני המיועדת לשכירים ולעצמאים, אשר מאפשרת לחסוך לכל מטרה.

קרן השתלמות

תוכנית חיסכון לטווח בינוני המיועדת לשכירים ולעצמאים, אשר מאפשרת לחסוך לכל מטרה.  קרן השתלמות מעניקה הטבות מס ייחודיות לחוסכים במסגרתה, הטבות מס בגין הפקדות כספים לקרן השתלמות והטבת מס הנובעת מעצם החיסכון בקרן השתלמות. כספים בקרן השתלמות ניתנים למשיכה לאחר 3 שנות וותק לצורך מימון השתלמות מקצועית ולאחר 6 שנים לכל מטרה. חוסך אשר הגיע לגיל הפרישה וצבר וותק של 3 שנים רשאי אף הוא למשוך את הכספים לכל מטרה.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page