top of page

קופת גמל

קופת גמל היא תוכנית פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קרן פנסיה וביטוח מנהלים, המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

קופת גמל

תוכנית חיסכון לפנסיה


כולנו נגיע ליום הזה, בוא נאלץ להפסיק לעבוד.


מה עושים?  

איך נוכל להמשיך ו"להתפרנס", בלי לעבוד?


קופת גמל היא סוג של חסכון לזמן הפנסיה.

זה אומר שאתם מפקידים כסף בקופה, החל מהיום, ובהמשך תוכלו לקבל את הכסף הזה, כפנסיה חודשית.


קופת גמל היא תוכנית פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קרן פנסיה וביטוח מנהלים, המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.  


תוכנית פנסיונית אשר נועדה לאפשר צבירת כספים לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. 

כדי לעודד את הציבור לחסוך לפנסיה מעניקה המדינה הטבות מס למפקידים לתוכניות פנסיוניות. 


כספים אשר הופקדו בקופת גמל עד שנת 2007 כולל, ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי, משיכה הונית, בתום תקופת חיסכון מינימלית וכספים אשר מופקדים בקופת גמל מאז 2008 ניתנים למשיכה בדרך של קצבה חודשית, דרך קופת גמל המשלמת קצבה לכל החיים, החל מגיל הפרישה.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page