top of page

קופת גמל להשקעה

תוכנית חיסכון הונית, נזילה, המאפשרת משיכת הכספים בכל עת.

קופת גמל להשקעה

תוכנית חיסכון הונית, נזילה כזו המאפשרת משיכת הכספים בכל עת, בעלת מגוון יתרונות:

גמישות מרבית בהפקדות- ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות ו/או קבועות במסגרת מגבלת הפקדה שנתית המתעדכנת מעת לעת.  מגוון מסלולי השקעה- את הכספים ניתן לנהל במסלולי השקעה בעלות רמות סיכון שונות, אשר מאפשרות לכל חוסך להתאים את רמת הסיכון בניהול כספיו בקופה לאופק החיסכון וטעמיו האישיים. נזילות- הכספים ניתנים למשיכה בכל עת.  כספים הוניים- משיכת הכספים יכולה ותהיה בסכומים חד פעמיים, כל היתרה או חלקה והכול על פי החלטת החוסך.   מיסוי- משיכה הונית חד פעמית חייבת במס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי. משיכה בדרך של קצבה- חוסך אשר יבקש למשוך את הכספים שצבר בקופת גמל להשקעה בדרך של קצבה, לאחר גיל 60, ייהנה מפטור ממס רווחי הון ומקבלת קצבה פטורה ממס.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page