top of page

פוליסת חיסכון

תוכנית חיסכון הכוללת מגוון מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות.

פוליסת חיסכון

תוכנית חיסכון הכוללת מגוון מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות המאפשרות לחוסך להתאים את מסלול ההשקעות לאופק החיסכון וטעמיו האישיים.   הפוליסה מאפשרת ביצוע השקעות של סכומים נמוכים, מידי חודש באמצעות הוראת קבע או ביצוע הפקדות חד פעמיות בסכומים אשר מתאימים לחוסך.  הכספים אשר נצברים בפוליסת חיסכון, פוליסה פיננסית, ניתנים למשיכה חד פעמית בכל עת כאשר משיכת הכספים כפופה לתשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page