top of page

ניהול תיקי ני"ע

כספים שצבר אדם או כספים שנצברו בחברה יכולים להיות מושקעים בשוק ההון על מנת להפיק רווחים וזאת על ידי התקשרות עם מנהלי תיקי השקעות.

ניהול תיקי ני"ע

כספים שצבר אדם או כספים שנצברו בחברה יכולים להיות מושקעים בשוק ההון על מנת להפיק רווחים וזאת על ידי התקשרות עם מנהלי תיקי השקעות.  במסגרת שיתוף הפעולה עם הטובים במנהלי תיקי ההשקעות בישראל נסייע בביצוע התקשרות וגיבוש תיק השקעות אופטימלי בהתאם לצרכים והטעמים של המשקיע.  המשקיע יפקיד את הכספים המיועדים להשקעה בחשבון ספציפי על שמו בו ייתן ייפוי כוח למנהל התיקים לבצע פעולות של קנייה ומכירה של ניירות ערך.  המשקיע יוכל בכל עת לצפות בחשבון בו מושקעים כספיו וליהנות משקיפות מלאה על הרכב תיק ההשקעות שלו וביצועיו.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page