top of page

משיכת כספים

כספים אשר נצברים בתוכנית פנסיונית ניתנים למשיכה הונית או קצבתית.

משיכת כספים

כספים אשר נצברים בתוכנית פנסיונית ניתנים למשיכה הונית או קצבתית בהתאם לתנאי התוכנית. משיכת הכספים מותנית בסוג התוכנית, מועד הפקדת הכספים ומעמד החוסך (שכיר/ עצמאי) בתוכנית.  לשם מימוש זכויותיו של החוסך נדרשת הגשת בקשה למשיכת/ מימוש הכספים. אנו מעמידים לרשות החוסך את הידע, הניסיון וההבנה לשם מימוש זכויותיו.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page