top of page

הלוואות

מרבית הגופים המנהלים תוכניות פנסיוניות מאפשרות לחוסך, בעל החשבון, ליטול הלוואה על סמך הכספים שצבר בתוכנית.

הלוואות

מרבית הגופים המנהלים תוכניות פנסיוניות מאפשרות לחוסך, בעל החשבון, ליטול הלוואה על סמך הכספים שצבר בתוכנית.  תנאי ההלוואות שונים ומגוונים בהתאם לקביעת ההסדר החוקי ומדיניות הגוף המנהל את התוכנית הפנסיונית.   אנו מעמידים לרשות החוסך את הידע, הניסיון וההבנה לשם מימוש זכויותיו.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page