top of page

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים היא תוכנית פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קרן פנסיה וקופת גמל המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים היא תוכנית פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קרן פנסיה וקופת גמל המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.  תוכנית פנסיונית אשר נועדה לאפשר צבירת כספים לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה.  כדי לעודד את הציבור לחסוך לפנסיה מעניקה המדינה הטבות מס למפקידים לתוכניות פנסיוניות. לצד החיסכון לגיל הפרישה יש לרכוש כיסויים ביטוחים בהתאם לצרכי החוסך, גילו, מצבו המשפחתי, הבריאותי וטעמיו האישיים.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page