top of page
פוליסה.png

רשות שוק ההון עורכת מכרז

7 ביולי 2024

פורסם בתאריך

מכרז רשות שוק ההון

הרשות פרסמה לאחרונה טיוטת בדבר כוונתה לבצע הליך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל.


המכרז הרביעי שעורכת הרשות מאז 2016 לבחירת קרנות פנסיה שיהוו ברירת מחדל לצירוף עובדים שלא בוחרים, באופן עצמאי, את התוכנית הפנסיונית בה יחסכו.


עורך "פוליסה" אורי לביא ואני שוחחנו על המכרז, כוונת רשות שוק ההון והשינויים בשוק החיסכון הפנסיוני מאז המכרז הראשון. bottom of page