top of page
פוליסה.png

פנסיה פאסיבית או אקטיבית?

19 במרץ 2024

פורסם בתאריך

ניהול הכספים הפנסיונים שלנו נעשה בידי החברות המנהלות במגוון מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות. מעט על אסטרטגיות השקעה במאמר שפורסם ב"פוליסה" ב- 19.3.2024.

bottom of page