top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

ביטוח נסיעות לחו"ל

טסים לחו"ל עם ביטוח


חוק ביטוח בריאות ממלכתי מעניק לאזרחי מדינת ישראל אפשרות לקבל טיפול רפואי בעת הצורך, כאשר הדבר רלוונטי רק בתוך גבולות מדינת ישראל.


על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי למקרה רפואי, אשר עלול להתרחש בעת שהייה מחוץ לגבולות המדינה יכול

ביטוח נסיעות לחו"ל

כל אדם לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל.


רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל מבטיחה כיסוי רפואי במקרה של צורך רפואי בעת שהייה בחו"ל.

כמו כן הביטוח מכסה מטען, אשר עלול להיגנב או ללכת לאיבוד. 


פוליסת נסיעות חו"ל בסיסית כוללת, בדרך כלל, כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז, פינוי יבשתי ממקום האירוע לבית חולים קרוב, הטסה רפואית לישראל, הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כמו תשלום לרופא, בדיקות אבחון, תרופות, טיפול שיניים בחירום, פיזיתרפיה בחו"ל.


כמו כן ניתן, בדרך כלל, לרכוש כיסוי לכבודה שאבדה או נגנבה, דברי ערך, מחשב אישי, טלפון נייד, אופניים דו גלגליים ואפילו כיסוי למקרה ביטול נסיעה או קיצור נסיעה.


סוגיות מרכזיות בביטוח נסיעות לחו"ל

  • עד איזה גיל ניתן לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ? עד גיל 95.

 

  • כיצד מבוטח נדרש לפעול אם לאחר שנחת בשדה התעופה בחו"ל התברר לו שהמזוודה לא הגיעה ? על המבוטח לקבל אישור מדלפק אבדות ומציאות בשדה התעופה על איחור בהגעת הכבודה ולהגיש תביעה לחברת הביטוח אשר תפצה את המבוטח בסכום כפי שהוגדר בפוליסת הביטוח.

 

  • לכמה ימים צריך לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל ? חשוב לרכוש פוליסת ביטוח אשר תתחיל ביום היציאה מן הארץ ועד מועד החזרה לארץ.

 

  • האם ניתן לרכוש כיסוי לספורט אתגרי בחו"ל ? במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל, ניתנת אפשרות למבוטח לרכוש כיסוי מורחב לענפי ספורט אתגרי, כפי שמפורטים בפוליסה (רשימה אשר מתעדכנת מעת לעת) כמו צלילה לעומק של למעלה מ- 3 מטר, טיפוס הרים בעזרת חבלים, סנפלינג, טיפוס צוקים, סלעים וקרח, סקי מים, אומגה, גלישה באויר בעזרת מצנחים, טיסה בכלי טייס פרטי, נסיעה ברכב שטח ממונע, אומניות לחימה וכו'.

 

  • האם ניתן לרכוש כיסוי למקרה ביטול או קיצור נסיעה ? ניתן להרחיב ביטוח נסיעות לחו"ל מעבר לרובד הבסיס ע"י רכישת כיסוי למקרה ביטול או קיצור נסיעה. חשוב לשים לב שהעילות המכוסות בביטוח הן מוות של המבוטח ו/ או בן משפחה קרוב או אשפוז למשך יום אשפוז או יותר. מחלה או תאונה של המבוטח או בן משפחה קרוב אשר בגינן נעדר מעבודה למשך 7 ימים לפחות (בשבוע שקדם למועד הנסיעה המתוכנן). מצב רפואי שאירע למבוטח או לקרובו שבעקבותיו בוטלה הנסיעה, ביטול נסיעה עקב צו 8 או צו 9, ביטול נסיעה למבוטח בשירות קבע בעת השתתפותו בפעילות מבצעית.댓글


bottom of page