top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה

תוחלת החיים בעולם וגם בישראל במגמת עליה לאורך העשורים האחרונים. תוחלת החיים של נשים בישראל היא 84.6 שנים ושל גברים 80.5 שנים, כאשר בשנת 2000 תוחלת החיים בקרב נשים הייתה 80.9 שנים ובקרב גברים 76.7 שנים ובשנת 1980 הייתה תוחלת החיים של נשים 75.7 שנים ושל גברים 72.1 שנים.


עם התארכות תוחלת החיים בעשורים האחרונים חלה עלייה באבחון מחלות קשות.

גילוי של מחלה קשה אצל אחד מבני המשפחה מהווה שינוי משמעותי במצב הרפואי והרגשי אליו צריכים

ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה

להסתגל כל בני המשפחה.


לצד ההשלכות הרפואיות של גילוי מחלה קשה עלול גם להיווצר קושי כלכלי. גילוי מחלה קשה עלול לייצר פגיעה בהכנסה אליה הורגלה המשפחה במקביל להוצאות רפואיות גדולות כתוצאה מן הצורך להתמודד עם המחלה, השלכותיה וההשפעות על התא המשפחתי.


פוליסת ביטוח מחלות קשות נועדה לתת מענה כספי למקרה של גילוי מחלה קשה ולהקטין את הפגיעה הכלכלית על המשפחה.


פוליסת ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה מבטיחה תשלום סכום פיצוי, כפי שנרכש, במקרה של גילוי מגוון מחלות ואירועים רפואיים חמורים כמו סרטן, התקף לב חריף, שבץ מוחי, פרקינסון, טרשת נפוצה, שיתוק, חירשות, אובדן גפיים, השתלת איברים וכו'.


למי מתאים ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה ?

לכל אחד. אף אחד לא חסין מפני מחלה קשה. כל אדם שגילו קטן מ- 75 שנים יכול לרכוש את הביטוח.

מה יתרונות ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה ?

מה כוללת פוליסת ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה ?

האם צריך לרכוש ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה לילדים ?

מה עלות רכישת ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה ?Σχόλια


bottom of page