top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מה עשו כספי הפנסיה שלנו – אוגוסט 2023 ?

סיכום חודש אוגוסט 2023 בשוק החיסכון הפנסיונימה היה בחודש אוגוסט בכלכלה אשר השפיע על השווקים הפיננסים ?

סוכנות דירוג האשראי פיץ' הורידה את דירוג האשראי של ארה"ב דבר שהוביל לעלית תשואות באגרות החוב של ממשלת ארה"ב ולגל מימושים במדדים המובילים בארה"ב בחודש אוגוסט.


מדד המחירים לצרכן של חודש יולי בישראל, אשר התפרסם במחצית אוגוסט עלה בשיעור של 0.3%, מראשית השנה עלה המדד ב- 2.5% וב- 12 החודשים האחרונים עלה המדד בשיעור של 3.3%.

שוק העבודה בישראל מתאפיין בתעסוקה מלאה כאשר שיעור האבטלה מזערי.


מה עשו המדדים המובילים בעולם ?

שוק המניות בישראל סיים את חודש אוגוסט בירידות שערים במרבית המדדים המובילים, לאחר שבחודש יולי הניב תשואות מרשימות ואפילו מפתיעות, על רקע האירועים סביב הרפורמה/ המהפכה המשפטית.


מדד ת"א 35 ירד בחודש אוגוסט בשיעור של 1.3% אך מתחילת השנה משקף תשואה חיובית של 3.15%. מדד ת"א 90 ירד בחודש אוגוסט ב – 0.3% ומראשית השנה עלה בשיעור של 3.8%. מדד תל אביב 125 ירד בשיעור של 0.8% בחודש אוגוסט ומראשית השנה רושם תשואה חיובית של 3.5%.


מדדי אגרות החוב בת"א הציגו מגמה מעורבת. מדד אגרות החוב הממשלתיות, הצמודות למדד, ירד בחודש אוגוסט בשיעור של 0.6% אך מראשית השנה עלה ב – 0.6% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות עלה בחודש אוגוסט ב – 0.2% ומראשית השנה משקף תשואה חיובית של 0.4%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות הציגו בחודש אוגוסט עליות קלות. מדד תל בונד 20 עלה ב – 0.2% באוגוסט ו – 3.2% מראשית השנה, מדד תל בונד 40 עלה באוגוסט ב – 0.3% ומראשית השנה עלה ב – 3.8% ומדד תל בונד 60 עלה בחודש אוגוסט בשיעור של 0.3% ומראשית השנה עלה ב – 3.6%.


המדדים המובילים בארה"ב הציגו בחודש אוגוסט מגמה שלילית. מדד S&P500 ירד באוגוסט ב – 1.8% אך מראשית השנה משקף עליה בשיעור של 17.6%. מדד הנאסד"ק ירד בחודש אוגוסט בשיעור של 2.2% ומראשית השנה רושם עלייה נאה בשיעור של 34%. הדאו ג'ונס רשם בחודש אוגוסט ירידה בשיעור של 2.4% ומסכם את התקופה מראשית השנה בעליה של 5.1%.


גם המדדים המובילים בבורסות המרכזיות בעולם רשמו בחודש אוגוסט ירידות. ה - DAX הגרמני ירד בחודש אוגוסט ב – 3% ומראשית השנה עלה ב – 13.8%, הנייקי 225 ירד בחודש אוגוסט בשיעור של 1.67% ומראשית השנה עלה ב – 25.35%.


האם קופות הגמל שלנו הרוויחו ?

מאחר ומרבית הכספים המופקדים בקופות גמל וקרנות פנסיה מושקעים בשווקים, השינויים במדדים המובילים באים לידי ביטוי בתוצאות ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור בישראל.


מסלולי מניות בקרנות הפנסיה הניבו בחודש אוגוסט בממוצע תשואה שלילית של כ – 2.8%, אך ב - 12 החודשים האחרונים הניבו מסלולי מניות תשואה חיובית של כ – 9.8%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי מניות הסתכמה בכ – 32% וב- 5 השנים האחרונות בכ - 41%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקרנות פנסיה מקיפות חדשות, לבני 50 ומטה הניבו בחודש אוגוסט בממוצע תשואה שלילית של כ – 0.2%, וב- 12 החודשים האחרונים תשואה חיובית של 7.5%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 50 ומטה הסתכמה בכ – 26.7% וב- 5 השנים האחרונות בכ – 37.2%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקרנות פנסיה, לבני 50-60 הניבו בחודש אוגוסט בממוצע תשואה אפסית וב- 12

מה היה בחודש אוגוסט, 2023,  בכלכלה אשר השפיע על השווקים הפיננסים ?

החודשים האחרונים הניבו תשואה חיובית של כ – 7.4%. ב - 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 50-60 הסתכמה בכ – 23.6% וב - 5 השנים האחרונות בכ – 33.8%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקרנות פנסיה, לבני 60 ומעלה הניבו בחודש אוגוסט בממוצע תשואה של כרבע אחוז, וב- 12 החודשים האחרונים הניבו תשואה של כ – 5.5%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 60 ומעלה הסתכמה בכ – 17.5% וב - 5 השנים האחרונות בכ – 27.3%.

コメント


bottom of page