top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

רווחים והפסדים בקופות גמל

תשואות קופות גמל לאורך זמן

בשנת 2022 הפסידו מרבית החוסכים לפנסיה עובדה שכולנו למדנו עם קבלת הדוחות השנתיים של קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים לשנה שחלפה.


ההפסדים בקופות הגמל נובעים מן העובדה שמרבית הכספים המופקדים בתוכניות פנסיוניות מושקעים בשוק ההון ובשנת 2022 רוב המדדים המובילים בשוק ירדו. ירידות חדות בשווקים תורגמו להפסדים, יוצאי דופן, בקופות גמל ומרבית החוסכים ראו שהיתרות הכספיות בחשבונותיהם הצטמקו לעומת היתרות באותם חשבונות בסוף השנה החולפת.

דווקא לאחר שנה בה הפסידו מרבית החוסכים חשוב לזכור שההשקעה במכשירים אלו הם לטווח ארוך ולכן יש לבחון את התשואות לאורך זמן.


מאז שהפסיקה מדינת ישראל את הנפקת אגרות החוב המיועדות לקופות גמל, מאז שפסקה הבטחת התשואה לכספים הנחסכים בקופות גמל, מפרסם משרד האוצר את תשואות קופות הגמל באתר האינטרנט של רשות שוק ההון ובמסגרת ה"גמל נט" ניתן מידע מפורט על התשואות של כל קופות הגמל ומסלולי ההשקעה בהם, כפי שהושגו מאז שנת 1999.


זאת אומרת, שמידע רב על תשואות קופות הגמל זמין לציבור החוסכים לאורך 24 שנים.

במהלך השנים 1999-2022 התרחשו אירועים רבים אשר היה בהם כדי להשפיע על שווקי ההון וכתוצאה מכך גם על התוצאות של קופות הגמל. היו אירועים מקומיים וגם עולמיים, אירועים כלכלים לצד אירועים מדיניים וביטחוניים, אשר היה בהם כדי להשפיע על המדדים המובילים, לעיתים לחיוב ולעיתים לשלילה.

דווקא לאחר שנה כמו 2022 שכולנו חווינו יש לתת את הדעת למספר עובדות:

חוסך ממוצע בקופות גמל, בשנים 1999-2022, השיג תשואה מצטברת של 305.6%, שהיא תשואה ממוצעת שנתית של 6.01%.

לאורך 24 שנים, נרשמו בקופות גמל תשואות שנתיות חיוביות במשך 19 שנים ואילו ב- 5 שנים נרשמו תשואות שליליות.


תשואה ממוצעת שנתית בקופות גמל

תשואות שליליות אשר הושגו בכל אחת מחמש השנים הוסברו על ידי הסברים מגוונים שהושמעו בכל פעם לראשונה.


שנת 2002 התאפיינה במתיחות ביטחונית, פיגועי התאבדות בשטחי מדינת ישראל. מחבלים מתאבדים במסעדות, באוטובוסים ובמקומות הומי אדם. צה"ל מגיב במבצע צבאי "חומת מגן" והתוצאה היא שהכלכלה המקומית נפגעת עקב ההאטה הכלכלית וסגירת עסקים. קופות הגמל רושמות תשואות שליליות בשיעור ממוצע של 0.8%.

בשנת 2007 בארה"ב מתחולל "משבר הסאב פריים", השם שניתן לתופעה של אי פירעון אגרות חוב המגובות במשכנתאות, אשר התגלגל למשבר כלכלי חריף ששיאו הגיע בחודש ספטמבר 2008, כאשר סוכנויות המשכנתאות הגדולות בארה"ב הולאמו ובנק ההשקעות ליהמן ברדרס, אשר היה הרביעי בגודלו ערב המשבר, הודיע על פשיטת רגל. שורה של קריסות כלכליות הביאו לירידות חדות בבורסות בארה"ב אשר התפשטו גם לאסיה ולאירופה. המשבר הפיננסי הגלובלי מצד אחד והמצב הבטחוני המתוח בישראל מן הצד השני, אשר הוביל למבצע "עופרת יצוקה" ברצועת עזה, גרמו לירידות חדות בשווקי ההון בישראל ובעולם כולו. תוכניות החיסכון לפנסיה בישראל רשמו בחודשים ספטמבר – נובמבר 2008 ירידות חדות של 5.52%, 7.81% ו- 2.23% בהתאמה ובסיכומה של השנה רשמו קופות הגמל את ההפסדים הגדולים ביותר שחוו החוסכים עד אז, מינוס 17.86%. הפסדים שלא היו מוכרים לחוסכים בקופות גמל עד אז וגם מאז.


שנת 2011 בה התחולל "האביב הערבי", ובישראל התפרצה מחאה כנגד יוקר המחייה, אשר התפרסמה בשם "מחאת הקוטג'" או "מחאת האוהלים" הניבה לחוסכים בקופות הגמל תשואה ממוצעת שלילית של כ- 3%.

בראיה לאורך זמן ניתן ללמוד מה קרה לאחר שקופות הגמל הפסידו בשנה מסוימת. נשאלת השאלה מה היה מצב החוסכים לאחר הפסדים בקופות גמל ? מה קרה למרבית החוסכים אשר לא הזדרז לקבל החלטות בקשר לפנסיה שלו ? האם הסבלנות השתלמה לחוסכים לטווח ארוך ?

לאחר הפסדים בשיעור ממוצע של 0.8% בשנת 2002 השיגו קופות הגמל בשנת 2003 רווחים בשיעור ממוצע של 16.67%.


לאחר הפסדים חסרי תקדים בשיעור של 17.86% בשנת 2008 רשמו קופות הגמל רווחי שיא בשנה שלאחריה, אשר לא נשברו מאז, 28.36%.

לאחר הפסדים של כ- 3% בשנת 2011 השיגו הקופות רווחים של 10% בשנה שלאחריה וגם לאחר הירידות בשנת 2018 בשיעור של 1% תיקנו קופות הגמל והשיגו רווחים של 11.4% לחוסכים בשנת 2019. גם בשנת 2020, "שנת הקורונה" לאחר שהחוסכים חוו ירידות חדות בחודשים מרץ - אפריל הרוויחו קופות הגמל בסיכום שנתי כ- 4.3% ובשנה שלאחריה, בשנת 2021 השיגו החוסכים בקופות תשואה שנתית ממוצעת של כ- 12%.

כלומר המסקנה העומדת לעינינו היא שלאחר כל שנה בה קופות הגמל השיגו תשואות שליליות הן רשמו בשנה שלאחריה רווחים גדולים אפילו יותר וגם לאחר הפסדי שיא בשנת 2008 נרשמו, כבר בשנה שלאחריה, רווחי שיא.


מרבית הציבור מתייחס לחיסכון לפנסיה באחראיות, לכספים הנחסכים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה הציבור מתייחס כחיסכון לטווח ארוך טווח ולכן אין לבדוק אותו בטווח הקצר והעובדות, כפי שבאות לידי ביטוי בתשואות שהושגו לאורך זמן, מלמדות שטוב שכך.

לאחר הרבעון הראשון של 2023 מוקדם עדיין לסכם את השנה או לחזות כיצד תסתיים השנה אבל ברור שתוצאות העבר מלמדות שהסבלנות שהפגין מרבית הציבור במשברים הקודמים השתלמה והוכיחה את עצמה. אלו שלא קיבלו החלטות מתוך משבר ולחץ לגבי החיסכון לפנסיה, הרוויחו מכך לאורך שנים.


איציק אסטרייכרComments


bottom of page