top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום חודש יולי 2023 בשוק החיסכון הפנסיוני

מה עשו כספי הפנסיה שלנו ?


מה היה בחודש יולי בכלכלה אשר השפיע על השווקים הפיננסים ?

מגמת הירידה באינפלציה בישראל נמשכה גם בחודש יוני, כאשר מדד יוני נותר ללא שינוי. האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים ירדה ל- 4.2% ובתחזית ל- 12 החודשים הקרובים עומדת על 2.9%. מגמה זו אפשרה לבנק ישראל להימנע מהמשך עליית הריבית וזו נותרה בשיעור של 4.75%.

מהלך זה תמך בשוק אגרות החוב, כאשר אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות הניבו תשואות נאות.

בארה"ב המשיכה האינפלציה לרדת והגיעה לשיעור של 3% למרות שהפעילות הכלכלית חזקה, כאשר הצמיחה הרבעון השני של השנה הסתכמה בשיעור של 2.4% מעל הציפיות המוקדמות.

לאור זאת החליט הפד להעלות את הריבית לשיעור של 5.5%, הרמה הגבוהה ביותר מזה עשרים שנה אך גם לאותת לשווקים שזו העלאת הריבית האחרונה בעתיד הנראה לעין.

גם בגוש האירו האינפלציה המשיכה לרדת והסתכמה בחודש האחרון בשיעור של 5.3%, אך היא עדיין מעל היעד של הבנק המרכזי (2%), ולכן הבנק המרכזי בגוש האירו העלה את הריבית ברבע אחוז ל- 4.25%.


מה עשו המדדים המובילים בעולם ?

השווקים הפיננסים רשמו בחודש יולי מגמה חיובית.

מדד ת"א 35 עלה בחודש יולי בשיעור של 7% ומחק את התשואה השלילית מראשית השנה. בשבעת החודשים הראשונים של השנה הניב המדד תשואה של 4.1%. מדד ת"א 90 עלה בחודש יולי ב – 4.8% ומראשית השנה עלה בשיעור של 4.2%. מדד תל אביב 125 עלה בשיעור של 6.4% בחודש יולי ומראשית השנה רושם תשואה של 4.2%.

מדדי אגרות החוב בת"א הציגו מגמה מעורבת. מדד אגרות החוב הממשלתיות, הצמודות למדד, ירד בחודש יולי בשיעור של 0.2% אך מראשית השנה עלה ב – 1.5% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות עלה בחודש יולי ב – 0.1% ומראשית השנה משקף תשואה חיובית של 0.4%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות הציגו בחודש יולי עליות קלות. מדד תל בונד 20 עלה ב – 0.4% ביולי ו – 3.3% מראשית השנה, מדד תל בונד 40 עלה ביולי ב – 0.6% ומראשית השנה עלה ב – 3.6% ומדד תל בונד 60 עלה בחודש יולי בשיעור של כמחצית האחוז ומראשית השנה עלה ב – 3.4%.

המדדים המובילים בארה"ב הציגו בחודש יולי מגמה חיובית. מדד S&P500 עלה ביולי ב – 3.1% והשלים עליה בשיעור של 19.5% מראשית השנה. מדד הנאסד"ק עלה בחודש יולי בשיעור של 4% ומראשית השנה רושם עלייה מרשימה בשיעור של 37%. הדאו ג'ונס רשם בחודש יולי עליה בשיעור של 3.3% ומסכם את התקופה מראשית השנה בעליה של 7.3%.

גם המדדים המובילים בבורסות המרכזיות בעולם רשמו בחודש יולי עליות נאות. ה - DAX הגרמני עלה בחודש יולי ב – 1.9% ומראשית השנה עלה ב - 18%, ה – MSCI EM עלה בחודש יולי בשיעור של 5.4% ומראשית השנה ב – 9.1%.


האם קופות הגמל שלנו הרוויחו ?

מאחר ומרבית הכספים המופקדים ב

מה עשו כספי הפנסיה שלנו ?

וקרנות פנסיה מושקעים בשווקים, השינויים במדדים המובילים באים לידי ביטוי בתוצאות ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור בישראל.

מסלולי מניות בקופות גמל הניבו בחודש יולי בממוצע תשואה של כ – 5%, וב- 12 החודשים האחרונים הניבו מסלולי מניות תשואה של כ – 5.7%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי מניות הסתכמה בכ – 38% וב- 5 השנים האחרונות בכ - 42.5%.

מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 50 ומטה הניבו בחודש יולי בממוצע תשואה של כ – 3%, וב- 12 החודשים האחרונים תשואה של 4.6%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 50 ומטה הסתכמה בכ – 22.4% וב- 5 השנים האחרונות בכ – 27.1%.

מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 50-60 הניבו בחודש יולי בממוצע תשואה של כ – 2.5% וב- 12 החודשים האחרונים הניבו תשואה של כ – 3.9%. ב - 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 50-60 הסתכמה בכ – 20.2% וב - 5 השנים האחרונות בכ – 25%.

מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 60 ומעלה הניבו בחודש יולי בממוצע תשואה של כ – 1.6%, וב- 12 החודשים האחרונים הניבו תשואה של כ – 2.3%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 60 ומעלה הסתכמה בכ – 10.9% וב - 5 השנים האחרונות בכ – 15.5%.
Comments


bottom of page