top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מה עשו כספי הפנסיה שלנו ?

סיכום חודש יוני 2023 בשוק החיסכון הפנסיוני


מה היה בחודש יוני בכלכלה אשר השפיע על השווקים הפיננסים ?

שוקי המניות ואגרות החוב בעולם הניבו בחודש יוני תשואות חיוביות. העליות בשווקים נבעו משילוב של מספר גורמים:

  • קצב האינפלציה המשיך לרדת במרבית המדינות. למשל במדינות גוש האירו האינפלציה ממשיכה לרדת ועמדה על 5.5%, ולכן הולך וקטן הצורך של הבנקים המרכזיים להמשיך ולהעלות את הריבית.

  • החשש, שהיה ממשי, למיתון בארה"ב הולך וקטן.

  • בחודש יוני נמשך המומנטום החיובי של מניות ה – IA

הפד בארה"ב החליט בחודש יוני להותיר את הריבית ברמתה, 5.25%.


מה עשו המדדים המובילים בעולם ?

השווקים הפיננסים רשמו בחודש יוני מגמה חיובית.


מדד ת"א 35 עלה בחודש יוני בשיעור של 0.2% אך במחצית השנה הראשונה משקף תשואה שלילית של 2.7%. מדד ת"א 90 עלה בחודש יוני ב – 5.4% אך מראשית השנה עדין משקף תשואה שלילית של 0.6%.

מדד תל אביב 125 עלה בשיעור של 1.6% בחודש יוני ומראשית השנה רושם תשואה שלילית של 2.1%.

מדדי אגרות החוב בת"א הציגו מגמה חיובית. מדד אגרות החוב הממשלתיות, הצמודות למדד, עלה בחודש יוני במחצית האחוז ומראשית השנה עלה ב – 1.7% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות עלה אף הוא בחודש יוני ב – 0.5% ומראשית השנה משקף תשואה חיובית מזערית של 0.3%.

מדדי אגרות החוב הקונצרניות הציגו בחודש יוני עליות קלות. מדד תל בונד 20 עלה ב – 0.3% ביוני ו – 2.9% מראשית השנה, מדד תל בונד 40 עלה ביוני ב – 0.1% ומראשית השנה עלה ב – 2.9% ומדד תל בונד 60 עלה בחודש יוני בשיעור של 0.1% ומתחילת השנה עלה ב – 2.9%.


המדדים המובילים בארה"ב הציגו בחודש יוני מגמה חיובית. מדד S&P500 עלה ביוני ב – 6.5% והשלים עליה

מה עשו המדדים המובילים בעולם ?

בשיעור של 15.9% מראשית השנה. מדד הנאסד"ק עלה בחודש יוני בשיעור של 6.6% ומראשית השנה רושם עלייה מרשימה בשיעור של 31.7%. הדאו ג'ונס רשם בחודש יוני עליה בשיעור של 4.6% ומסכם את מחצית השנה הראשונה בעליה של 3.8%.


גם המדדים המובילים בבורסות המרכזיות בעולם רשמו בחודש יוני עליות מרשימות.

ה - DAX הגרמני עלה בחודש יוני ב – 3.1% ומראשית השנה עלה ב - 16%, ה - CAC הצרפתי עלה ביוני ב – 4.2% ומתחילת השנה עלה ב – 14.3%, ה - NIKKEI היפני עלה ביוני ב – 7.4% ומתחילת השנה ב – 27.2%. ה – MSCI AC עלה בחודש יוני בשיעור של 4.6% ומראשית השנה ב – 11.6%.


האם קופות הגמל שלנו הרוויחו ?

מאחר ומרבית הכספים המופקדים בקופות גמל וקרנות פנסיה מושקעים בשווקים, השינויים במדדים המובילים באים לידי ביטוי בתוצאות ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור בישראל.

מסלולי מניות בקופות גמל הניבו בחודש יוני בממוצע תשואה של כ – 3.5%, וב- 12 החודשים האחרונים הניבו מסלולי מניות תשואה של כ – 7%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי מניות הסתכמה בכ – 37% וב- 5 השנים האחרונות בכ - 40%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 50 ומטה הניבו בחודש יוני בממוצע תשואה של כ – 2.2%, וב- 12 החודשים האחרונים תשואה של 5.4%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 50 ומטה הסתכמה בכ – 22% וב- 5 השנים האחרונות בכ – 25%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 50-60 הניבו בחודש יוני בממוצע תשואה של כ – 1.8%,וב- 12 החודשים האחרונים הניבו תשואה של כ – 4.5%. ב - 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 50-60 הסתכמה בכ – 20% וב - 5 השנים האחרונות בכ – 23%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 60 ומעלה הניבו בחודש יוני בממוצע תשואה של למעלה מ – 1%, וב- 12 החודשים האחרונים הניבו תשואה של כ – 2.8%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 60 ומעלה הסתכמה בכ – 11% וב - 5 השנים האחרונות בכמעט 15%.
Comments


bottom of page