top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מה עשו כספי הפנסיה שלנו?

סיכום חודש אפריל 2023 בשוק החיסכון הפנסיונימה היה בחודש אפריל בכלכלה אשר השפיע על השוק ?

בשבועות האחרונים התרחשו מספר אירועים בולטים אשר היה בהם כדי להשפיע על השווקים.

אופק הדירוג של ישראל ירד מרמה של "חיובי" לרמה של "יציב" ע"י סוכנות הדירוג מודי'ס דבר שהעיב על הבורסה בישראל.


השיחות בבית הנשיא על מתווה מוסכם לרפורמה המשפטית השפיע באופן חיובי על השווקים.

בחודש מרץ נרשם גרעון בתקציב המדינה לאחר 9 חודשים רצופים של עודף תקציבי.


האינפלציה ירדה מ- 5.2% ל- 5% בחודש מרץ דבר המסמן אולי הצלחה למדיניות הריבית של במק ישראל לירידה בסביבת האינפלציה.


בארה"ב האינפלציה ממשיכה לרדת ובחודש מרץ הייתה 5% לעומת 5.4% בחודש שלפניו וגם בגוש האירו נרשמה ירידה אפילו חדה יותר בשיעור האינפלציה, אשר הסתכמה בחודש מרץ ב- 6.9% לעומת 8.5% בחודש פברואר.


מה עשו המדדים המובילים בעולם ?

מדד ת"א 35 עלה בחודש אפריל בשיעור של 1.6% אך מראשית השנה עדין משקף תשואה שלילית של 1.7%. מדד ת"א 90 עלה בחודש אפריל ב- 1.74% ומראשית השנה מבטא תשואה שלילית של 7.5%.


מדדי אגרות החוב בת"א הציגו מגמה מעורבת. מדד אגרות החוב הממשלתיות, הצמודות למדד, ירד באפריל ב- 1.1% ומדד אגרות החוב הממשלתיות, השיקליות ירד בחודש אפריל ב- 0.5% וגם מראשית השנה הם מציגים תשואה שלילית, 0.4% ו- 0.9% בהתאמה. לעומת זאת, מדדי אגרות החוב הקונצרניות הציגו בחודש אפריל עליות. מדד תל בונד 20 עלה ב- 0.6% באפריל ו- 1% מראשית השנה, מדד תל בונד 40 עלה באפריל ב- 0.9% ומראשית השנה ב- 1.4% ומדד תל בונד 60 עלה בחודש אפריל ב- 0.8% ומתחילת השנה עלה ב- 1.2%.


המדדים המובילים בארה"ב המשיכו בחודש אפריל לעלות ומציגים תשואות חיוביות וחלקן אפילו נאות מאוד בשליש הראשון של שנת 2023. מדד S&P500 עלה באפריל ב- 1.5% והשלים עליה בשיעור של 8.6% מראשית השנה. מדד הנאסד"ק היה ללא שינוי בחודש אפריל אבל מראשית השנה מציג עלייה מרשימה בשיעור של 16.8%.


גם המדדים המובילים בבורסות המרכזיות בעולם הציגו עליות נאות בחודש אפריל וגם מראשית השנה. ה – DAX עלה בחודש אפריל ב- 1.9% ומראשית השנה ב- 14.4%, ה- CAC עלה באפריל ב- 2.3% ומתחילת השנה ב- 15.7%, ה- NIKKEI עלה באפריל ב- 2.9% ומתחילת השנה ב- 10.6% וה- MSCI AC עלה בחודש אפריל ב- 1.3% ובשליש הראשון של השנה השלים עלייה של 8.2%.


האם קופות הגמל שלנו הרוויחו ?

מאחר ומרבית הכספים המופקדים בקופות גמל וקרנות פנסיה מושקעים בשווקים, השינויים במדדים המובילים באים לידי ביטוי בתוצאות ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור בישראל.


מסלולי מניות בקופות גמל הניבו בחודש אפריל בממוצע תשואה של כ- 2.5% אשר קיזזו את התשואה השלילית בשנה החולפת. ב- 12 החודשים האחרונים הניבו מסלולי מניות תשואה שלילית של כ- 7%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי מניות הסתכמה בכ- 33% וב- 5 השנים האחרונות בכ- 35%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 50 ומטה הניבו בחודש אפריל בממוצע תשואה של כ- 1.6% אשר קיזזו את התשואה השלילית בשנה החולפת. ב- 12 החודשים האחרונים הניבו תשואה שלילית של כ- 4%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 50 ומטה הסתכמה בכ- 19% וב- 5 השנים האחרונות בכ-22%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 50-60 הניבו בחודש אפריל בממוצע תשואה של כ- 1.5% אשר קיזזו את התשואה השלילית בשנה החולפת. ב- 12 החודשים האחרונים הניבו תשואה שלילית של כ- 3.5%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 50-60 הסתכמה בכ- 17% וב- 5 השנים האחרונות בכ-20%.


מסלולי השקעה תלויי גיל, בקופות גמל, לבני 60 ומעלה הניבו בחודש אפריל בממוצע תשואה של כ- 1% אשר קיזזו את התשואה השלילית בשנה החולפת. ב- 12 החודשים האחרונים הניבו תשואה שלילית של כ- 2.7%. ב- 3 השנים האחרונות התשואה המצטברת הממוצעת של מסלולי השקעה לבני 60 ומעלה הסתכמה בכ-9% וב- 5 השנים האחרונות בכ-12%.
コメント


bottom of page