top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מה זה ביטוח חיים ?

מי צריך ? לשם מה ?

פוליסת ביטוח חיים היא חוזה בין אדם לבין חברת ביטוח ממנה נרכשת הפוליסה, כאשר החברה מבטיחה תשלום כספים למוטבים או היורשים של המבוטח, במקרה שהמבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח, במות המבוטח, מתחייבת חברת הביטוח לשלם כספים כפי שסוכמו מראש במסגרת הפוליסה ליורשים של המבוטח או לכל אדם אשר קבע המבוטח כמי שיקבל את הכספים לאחר מותו, המוטב בפוליסה.


סכום ביטוח החיים שרוכש אדם נועד להחליף את ההכנסה/ המשכורת שתרם המבוטח לקרוביו, למשפחתו, ועקב פטירתו הכנסה זו לא תתקבל עוד. בעצם סכום הביטוח אשר ישולם על ידי חברת הביטוח, לאחר פטירתו של המבוטח אמורה להחליף את משכורתו שמשפחתו איבדה בעקבות פטירתו.

ביטוח חיים מיועד לדאוג לאלו התלויים כלכלית במבוטח, אותם תלויים בו אשר עם פטירתו יוותרו ללא הכנסה או עם הכנסה קטנה יותר באופן משמעותי.


כיום ניתן לרכוש ביטוח חיים משני סוגים:


1. ביטוח אשר מבטיח סכום חד פעמי, כפי שנרכש על ידי המבוטח, בקרות מקרה ביטוח, פטירת העמית.

2. ביטוח אשר יבטיח תשלום סכום ביטוח מידי חודש (כפי שנרכש על ידי המבוטח) לתקופת זמן מוגדרת מראש (כפי שנרכש על ידי המבוטח).


סכום הביטוח שנכון לרכוש הוא כזה המבוסס על פרמטרים ברורים ולא כזה שנקבע שרירותית, סכום שאחרים רוכשים או עפ"י "התחושה" שזה הסכום שצריך לרכוש.


סכום הביטוח אמור להתבסס על פרמטרים כמו:


  • גובה ההכנסה החודשית שהיא נועדה להחליף במקרה פטירה. אם הכנסתו של אדם היא 10 אלף ₪ או 30 אלף ₪ הרי סכום ביטוח החיים הנרכש אמור להיות שונה.

  • תקופת הזמן עבורה מבקשים לייצר הכנסה. למשל גיל הילדים ועד איזה גיל מבקשים להבטיח להם הכנסה. האם הילדים קטנים והם תלויים כלכלית בהורה או הילדים כבר מתפרנסים בכוחות עצמם ואולי אף מרוויחים יותר מהוריהם. עד לאיזה גיל מבקשים להבטיח את ההכנסה לטובת הילדים. עד גיל 18, 21 או 25..

  • מספר הנפשות התלויות בהכנסתו של המבוטח. מבוטח אשר לו ילד אחד או כזה לו 5 ילדים זאטוטים אמור להתייחס לכך בעת קביעת סכום הביטוח שיבקש לרכוש.

רכישת סכום ביטוח חיים כרוכה בתשלום חודשי לאורך כל תקופת הביטוח. מחיר הביטוח תלוי במין

ביטוח חיים

המבוטח, גיל המבוטח, אורח חייו (מעשן או לא מעשן) ומצבו הבריאותי. פרמיית ביטוח חיים, העלות החודשית עבור הביטוח, עולה מידי שנה או מידי 5 שנים, וידועה מראש, החל ממועד רכישת הביטוח ועד תום תקופת הביטוח.


כך למשל, גבר בן 25, לא מעשן המבקש לרכוש ביטוח חיים בסכום של 1 מיליון ₪ ישלם מידי חודש, בשנה הראשונה, סכום של כ - 56 ₪. אבל כאשר יגיע לגיל 45 התשלום החודשי יעמוד כבר על 143 ₪, בגיל 60 על 476 ₪ ובגיל 67 על 1,058 ₪ בחודש.


לעומת זאת, גבר בן 25, לא מעשן, עבור אותו סכום ביטוח, 1 מיליון ₪ ישלם מידי חודש בשנה הראשונה 79 ₪.


אישה בת 25, לא מעשנת המבקשת לרכוש ביטוח חיים על סך 1 מיליון ₪, תשלם מידי חודש, בשנה הראשונה, סכום של 31 ₪, בגיל 45 יהיה התשלום החודשי 94 ₪ ובגיל 60 391 ₪.


לעומת זאת, אישה בגיל 25 אשר מעשנת, תשלם עבור ביטוח חיים על סך 1 מיליון ₪ כ- 45 ₪ בחודש, בגיל 45 יסתכם התשלום החודשי ב – 171 ₪ ובגיל 60 ב – 655 ₪.


פוליסת ביטוח חיים בדרך כלל בתוקף עד גיל 75-80 כפי שנקבע במסגרת פוליסת הביטוח בעת רכישתה.


אומנם פחות נעים לחשוב ולעסוק במחשבות על מוות וביטוח חיים וכנראה יותר כייף לעסוק בתכנון החופשה הקרובה אבל האחריות האישית של כל אדם בוגר לקרובים לו, לאלה התלויים בו כלכלית מחייב מחשבה וקבלת החלטות רציונלית למען עתידם הכלכלי חלילה במקרה אסון.
Comments


bottom of page