אסטרייכר - מאמרים

24/07/2018

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בתום המחצית הראשונה של 2018 ב- 857 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017. 

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 4.5% במחצית הראשונה של 2018. בקרנ...

18/07/2018

בראשית חודש יולי תוקן חוק קופות גמל ונקבע שכספי הפיצויים כפי שהופקדו בידי מעסיק במרכיב הפיצויים בקופת גמל על שם העובד הינם של העובד וזכות המעסיק לקבלם כפופה לקבלת פסק דין הצהרתי.

במסגרת תיקון מספר 21 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשע"ח – 2018 נקבעו באופן מ...

11/07/2018

בחודש יולי 2016 ניהלה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הליך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל, קרנות אשר אליהן יצורפו, בידי מעסיקים, עובדים אשר לא בוחרים באופן עצמאי תכנית פנסיונית מסוימת.

ההליך אשר ניהלה רשות שוק ההון התבסס על קריטריון אחד בלבד- שיעורי דמי הניהול אשר יוצעו למ...

05/07/2018

חוק פיצויי פיטורים, אשר נחקק כבר בשנת 1963 קובע שכל עובד אשר הועסק ברציפות במקום עבודה במשך שנה אחת לפחות יהיה זכאי, בעת סיום יחסי עובד מעסיק, בנסיבות המפורטות בחוק, בפיצויי פיטורים.

החוק קובע בין השאר, שגובה הפיצויים, סכום הפיצויים, לו זכאי העובד יהיה בגובה שכרו החודשי...

26/06/2018

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף חודש מאי ב- 851 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017.

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 3.8% בחמשת החודשים הראשונים של 2018. בקרנות פנס...

14/06/2018

זכותו של עובד לבחור את התכנית הפנסיונית בה יחסוך מעוגנת בשורה ארוכה של הוראות, אשר תכליתן לקבוע מצד אחד את זכות הבחירה של העובד ומצד שני את חובתו של המעביד להפקיד לזכות העובד.

במסגרת סעיף 20 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה- 2005, אשר נחקק עם אימוץ מסק...

24/05/2018

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף השליש הראשון של השנה ב- 844 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017.

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 2.9% בשליש הראשון של 2018. בקרנות פ...

17/05/2018

לאורך חודשים ארוכים היה ציבור גדול של חוסכים "שבוי" וככזה לא ניתן לו למקסם את האפשרויות הקיימות בשוק החיסכון הפנסיוני.

אומנם מאז 2005 לפחות, ניתנת לכל עובד הזכות לבחור את המוצר הפנסיוני באמצעותו יחסוך מידי חודש בעודו עובד על מנת לייצר חיסכון לגיל הפרישה אבל רבים מן החו...

02/05/2018

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון הראשון של השנה ב- 833 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017. 

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 1.5% ברבעון הראשון של 2018. בקרנות...

20/04/2018

בימים אלו מקבלים רבים מאזרחי מדינת ישראל לתיבות הדואר האלקטרוני שלהם דו"ח שנתי על חשבון קרן הפנסיה שלהם.

הדו"ח, במתכונת פשוטה וקריאה יותר, נועד לאפשר לכל אחד לקבל תמונה על הפעילות בחשבונו בקרן הפנסיה. הדו"ח אשר נשלח על ידי כל קרנות הפנסיה אחיד במבנה שלו לאחר שרשות שוק...

Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Blogger Social Icon

בשביל לנהל את החיסכון הפנסיוני

אסטרייכר - עתיד פיננסי

צריך לראות את התמונה המלאה