אסטרייכר - סרטונים

"מערכות יחסים חדשות" -השתלמות ללקוחות תוכנת השכר טריו של עוקץ מערכות", 23.1.2017

"הרפורמה במיסוי כספי פיצויים" -השתלמות ללקוחות עוקץ, 24.5.2017

אחריות המעסיק להפרשות הפנסיוניות לעובדיו - עדכונים בנושא הממשק האחיד לקופות גמל, 20.3.2016

תמורות בשוק החיסכון הפנסיוני", 23.11.2016

אחראיות המעסיק להפרשות הפנסיוניות לעובדיו, 21.10.2015

"קובץ אחיד לקופת"ג", 24.11.2015

משיכת כספים בשיא המשבר התבררה כטעות, 17.5.2009

ראיון: "לא לעולם חוסן, אנשים צריכים לעשות התאמות", 17.12.2009

הקשר בין ההפסדים בקופות גמל לוועדת בכר, 3.2.2009